Слухачам курсів підвищення кваліфікації

2017 календарний рікСлухачам курсів, що проходять очно-дистанційне навчання із 27 лютого по 01 червня 2017 рокуШановні вчителі!

 

У зв'язку із модернізацією платформи ДОІППО  для дистанційного навчання "Дзеркало" (moodle.area.dp.ua) завдання модульного контролю спеціально-професійного модуля (модуль 3) для організованого та вчасного завершення навчання подаємо на цьому сайті  у вкладеннях.

 

Одночасно нагадуємо, що по завершенню навчального терміну, 01 червня буде проведено залік (аудиторія № 401; 10.00 - 14.00). До заліку необхідно приготувати завдання, що вказані у практичному блоці.

Бажаємо успіхів!

 

Людмила Базилевська,

06 травня 2017 р.

Скачать
Базилевська Л.Л. Формування картографічних вмінь та просторових компетентностей
Тези до лекції та обов'язкове практичне завдання для слухачів;
06 травня 2017 р.
Базилевська Л.Л. Картографічні вміння та
Adobe Acrobat документ 750.9 KB
Скачать
Практичне завдання до теми "Формування картографічних вмінь"
Обов'язкове завдання для виконання слухачами до заліку (06 травня 2017 р.)
Базилевська Л. Л. Практичне завдання до
Adobe Acrobat документ 371.9 KB
Скачать
Тестові завдання до спеціально-професійного модуля (модуль 3)
Тести обов'язкові для виконання до заліку (до 01.06.2017 р.)
Базилевська Л.Л. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬ
Adobe Acrobat документ 479.0 KB


Розклад дистанційних занять на квітень-травень 2017 р. для вчителів історії, що навчаються з 27.02.17 р. по 01.06.17 р.15 травня 16 травня 17 травня 18 травня 19 травня
Базилевська Л.Л. (2 год.)

Лисоколенко Т.В. (1 год.);

Григорова М.О. (2 год.)

Рогова О.Г.

(2 год.)

Бутурліна О.В.

(2 год.)

Крижановська Ж.М. (2 год.)
22 травня 23 травня 24 травня 25 травня 26 травня
Дев'ятко Н.В. (2 год.)

Безена І.М.

(2 год.)

Павлов Д.М.

(2 год.)

Гаврилюк С.В. (2 год.) Майданенко С.В. (2 год.)
29 травня

30 травня

31 травня

01 червня  
Піщанська В.М. (2 год.)

Мотуз Т.В.

(4 год.)

Базилевська Л.Л. (2 год.)

Залік

(ауд. № 401;

10.00-14.00)

 
10 квітня 11 квітня 12 квітня 13 квітня 14 квітня

Рогова О.Г.

(2 год.)

 Лисоколенко

Т.В. (2 год.)

 Кириченко В.В. (2 год.)

 Шинкаренко В.В.

(2 год.)

 Мікулак Н.М.

(2 год.)

17 квітня

 18 квітня  19 квітня

20 квітня 

21 квітня

 

Швидун Л.Т.

(2 год.) 

 Потапова Т.В. (2 год.)

Крижанівська Т.В. (2 год.)

Долгополий В.Г. (2 год.)

Побоча Т.Д.

(4 год.)

24 квітня

 25 квітня  26 квітня    

Романенко К.М. (2 год.)

 Дев'ятко Н.В.

(2 год.)

 Базилевська

Л.Л. (2 год.)

   


Про залік для слухачів курсів, що проходили очно-дистанційне навчання із 23 січня по 26 квітня 2017 рокуШановні вчителі!

 

Повідомляємо, що 27 квітня проходитиме залік для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства очно-дистанційної форми навчання.

 

Місце проведення заліку - аудиторія № 401.

 

Час проведення заліку - з 10 години до 14 години:

  • 1 група (іногородні) - 10.00-12.00;
  • 2 група (місцеві і територіально ближчі) - 12.00-14.00

Залік проходитиме у формі захисту курсових робіт із практичного досвіду вчителів.

 

Людмила Базилевська,

 24 квітня 2017 року
Графік курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства у 2017 роціШановні колеги!

 

Для організованого проведення чергової педагогічної атестації вчителів різних категорій у навчальних закладах подаємо графік проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін у ІІ півріччі 2016 року у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

 

№ п/п Назва курсів Термін курсів Форма навчання Залік Кількість
1.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти першої та вищої категорій)

23.01.17-27.01.17 очно-дистанційна

27 квітня

2017 р.

 
2. Вчителі історії та правознавства (спеціалісти першої та вищої категорій) 27.02.17-03.03.17 очно-дистанційна

01 червня

2017 р.

 
3. Вчителі історії та правознавства (спеціалісти першої та вищої категорій) 13.03.17-24.03.17 очна

-

 
4. Вчителі історії та правознавства (спеціалісти, спеціалісти ІІ категорії)

03.04.17-

21.04.17 

 очна -  25
5.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти першої та вищої категорій)

29.05.17-02.06.17 очно-дистанційна

26 жовтня

2017 р. 

25
6.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти першої та вищої категорії)

19.06.17-23.06.17 очно-дистанційна   25
7.

Вчителі історії та правознавства (спеціалісти першої та вищої категорій)

03.07.17-14.07.17

 

очна   25
8.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти, спеціаліст ІІ категорії)

25.09.17-13.10.17 очна    
9. 

Вчителі історії та правознавства

(спеціаліст першої та вищої категорій)

11.12.17-22.12.17 очна    


2016 календарний рікКурси підвищення кваліфікації вчителів історії у вересні 2016Шановні вчителі!

 

З початком нового навчального року у ДОІППО розпочалися чергові курси для вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін для молодих вчителів ("спеціалістів" та "спеціалістів другої категорії") .

Навчання відбувається з огляду на особливості роботи педагогів – початківців:

  • ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії,
  • його активне включення в самостійну професійну діяльність, 
  • набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;
  • вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі;
  • вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різноманітних методів навчання, використання сучасних засобів навчання, впровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів навчання, нових педагогічних технологій,
  • набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми.

 

Людмила Базилевська, 

куратор групи

07 вересня 2016 р.
Нові вимоги до кваліфікації вчителяШановні вчителі!

 

Міністерством освіти і науки України оприлюднено кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Про це йдеться у відповідному наказі освітнього відомства.

 

Документом визначено, що кваліфікаційні характеристики посад педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти сприятимуть підбору і розстановці кадрів, підвищенню їхньої ділової кваліфікації, раціональному розподілу праці, створенню дієвого механізму розмежування функцій, повноважень та відповідальності між працівниками, а також встановленню єдиних підходів у визначенні їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них висуваються.

 

Кваліфікаційні характеристики мають застосовуватися як нормативні документи і можуть служити основою для розробки посадових інструкцій, що містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності.

 

Кваліфікаційна характеристика кожної посади педагогічного та науково-педагогічного працівника має три розділи: «Завдання та обов'язки», «Повинен знати» і «Кваліфікаційні вимоги».

 

Розділ «Завдання та обов'язки» містить перелік основних трудових функцій, що можуть бути повністю або частково доручені працівникові.

 

Розділ «Повинен знати» містить основні вимоги, що висуваються до працівника щодо професійних знань, а також знань законодавчих та інших нормативних правових актів, положень, інструкцій та інших документів, методів і засобів, які працівник повинен застосовувати при виконанні посадових обов’язків.

 

Розділ «Кваліфікаційні вимоги» визначають необхідний для виконання посадових обов’язків рівень професійної підготовки працівника, що засвідчується документами про освіту, а також вимоги до стажу роботи.

 

Передбачається, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

 

З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників навчальних закладів та установ освіти, можливе розширення кола їх обов’язків у порівнянні з обов’язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками.

 

Головними складовими компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників є професійна, комунікативна, інноваційна та правова компетентність.

 

Витяг із наказу, що стосується вчителів середніх загальноосвітніх закладів, подано у файлі нижче.

 

Людмила Базилевська 

за матеріалами наказу МОН

 

 15 жовтня 2013 р. Методичні рекомендації до написання курсових робіт та їх тематикаСкачать
Алгоритм написання атестаційної курсової роботи для вчителів історії і правознавства
Детальний опис складових частин курсової роботи та коментарі щодо її виконання.
Рекомендації ДОІППО щодо виконання курсо
Microsoft Word документ 48.0 KB

Скачать
Перелік тем курсових робіт для вчителів історії і правознавства
Курсові роботи виконуються вчителями, котрі проходять курси за очно-дистанційною та індивідуальною формою навчання.
(02 квітня 2012 р.)
Теми курсових робіт.doc
Microsoft Word документ 39.0 KB


Пожалуйста, введите код:

Примечание: Обязательные к заполнению поля помечены *.

Слухачам курсів, що проходять очно-дистанційне навчання із 27 лютого по 01 червня 2017 року