Слухачам курсів підвищення кваліфікації

2017 календарний рікСлухачам курсів підвищення кваліфікації очно-дистанційної форми навчання (29. 05. 2017 - 26. 10. 2017)Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства!

 

Ваше навчання за очно-дистанційною формою триватиме в такі строки:

  • І етап - з 29 травня по 02 червня - очний;
  • ІІ етап - з 03 червня по 25 жовтня - дистанційний;
  • ІІІ етап - 26 жовтня - заліковий.

 

Слідкуйте у червні за розкладом вашого виходу на платформу дистанційного навчання ДОІППО "Дзеркало" - (http://moodle.area.dp.ua/) та спілкуйтесь з нашими викладачами.  Розклад подаємо нижче!

 

Людмила Базилевськатьютор групи,

08 червня 2017 р.


Розклад дистанційних занять на червень 2017 р. для вчителів історії, що навчаються з 29.05.17 р. по 26.10.17 р.


12 червня 13 червня 14 червня 15 червня 16 червня

Рогова О.Г.

(модуль 1)

2 год.

Піщанська В.М. (модуль 1)

2 год.

Кириченко В.В. (модуль 2)

2 год.

Шинкаренко В.В.

(модуль 2)

2 год.

Лисоколенко Т.В. (модуль 2)

2 год.)

20 червня        

Рогова О.Г.

 (модуль 1)

2 год.

       
         
         
         

 

       
 


Графік курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства у 2017 роціШановні колеги!

 

Для організованого проведення чергової педагогічної атестації вчителів різних категорій у навчальних закладах подаємо графік проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін у ІІ півріччі 2016 року у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

 

№ п/п Назва курсів Термін курсів Форма навчання Залік Кількість
1.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти першої та вищої категорій)

23.01.17-27.01.17 очно-дистанційна

27 квітня

2017 р.

 
2. Вчителі історії та правознавства (спеціалісти першої та вищої категорій) 27.02.17-03.03.17 очно-дистанційна

01 червня

2017 р.

 
3. Вчителі історії та правознавства (спеціалісти першої та вищої категорій) 13.03.17-24.03.17 очна

-

 
4. Вчителі історії та правознавства (спеціалісти, спеціалісти ІІ категорії)

03.04.17-

21.04.17 

 очна -  25
5.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти першої та вищої категорій)

29.05.17-02.06.17 очно-дистанційна

26 жовтня

2017 р. 

25
6.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти першої та вищої категорії)

19.06.17-23.06.17 очно-дистанційна

30

листопада

2017 р. 

25
7.

Вчителі історії та правознавства (спеціалісти першої та вищої категорій)

03.07.17-14.07.17

 

очна   25
8.

Вчителі історії та правознавства

(спеціалісти, спеціаліст ІІ категорії)

25.09.17-13.10.17 очна   25 
9. 

Вчителі історії та правознавства

(спеціаліст першої та вищої категорій)

11.12.17-22.12.17 очна   25 


2016 календарний рікНові вимоги до кваліфікації вчителяШановні вчителі!

 

Міністерством освіти і науки України оприлюднено кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Про це йдеться у відповідному наказі освітнього відомства.

 

Документом визначено, що кваліфікаційні характеристики посад педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти сприятимуть підбору і розстановці кадрів, підвищенню їхньої ділової кваліфікації, раціональному розподілу праці, створенню дієвого механізму розмежування функцій, повноважень та відповідальності між працівниками, а також встановленню єдиних підходів у визначенні їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них висуваються.

 

Кваліфікаційні характеристики мають застосовуватися як нормативні документи і можуть служити основою для розробки посадових інструкцій, що містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності.

 

Кваліфікаційна характеристика кожної посади педагогічного та науково-педагогічного працівника має три розділи: «Завдання та обов'язки», «Повинен знати» і «Кваліфікаційні вимоги».

 

Розділ «Завдання та обов'язки» містить перелік основних трудових функцій, що можуть бути повністю або частково доручені працівникові.

 

Розділ «Повинен знати» містить основні вимоги, що висуваються до працівника щодо професійних знань, а також знань законодавчих та інших нормативних правових актів, положень, інструкцій та інших документів, методів і засобів, які працівник повинен застосовувати при виконанні посадових обов’язків.

 

Розділ «Кваліфікаційні вимоги» визначають необхідний для виконання посадових обов’язків рівень професійної підготовки працівника, що засвідчується документами про освіту, а також вимоги до стажу роботи.

 

Передбачається, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

 

З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників навчальних закладів та установ освіти, можливе розширення кола їх обов’язків у порівнянні з обов’язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками.

 

Головними складовими компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників є професійна, комунікативна, інноваційна та правова компетентність.

 

Витяг із наказу, що стосується вчителів середніх загальноосвітніх закладів, подано у файлі нижче.

 

Людмила Базилевська 

за матеріалами наказу МОН

15 жовтня 2013 р. Методичні рекомендації до написання курсових робіт та їх тематикаСкачать
Алгоритм написання атестаційної курсової роботи для вчителів історії і правознавства
Детальний опис складових частин курсової роботи та коментарі щодо її виконання.
Рекомендації ДОІППО щодо виконання курсо
Microsoft Word документ 48.0 KB

Скачать
Перелік тем курсових робіт для вчителів історії і правознавства
Курсові роботи виконуються вчителями, котрі проходять курси за очно-дистанційною та індивідуальною формою навчання.
(02 квітня 2012 р.)
Теми курсових робіт.doc
Microsoft Word документ 39.0 KB


Пожалуйста, введите код:

Примечание: Обязательные к заполнению поля помечены *.

Слухачам курсів, що проходять очно-дистанційне навчання із 27 лютого по 01 червня 2017 року